Wetswijzigingen 11 - 17 februari 2019 (week 07)
 
• normen: Bestrijdingsmiddelen - Verordening (EU) 2019/50 tot wijziging Verordening (EG) nr. 396/2005 - maximumresidugehalten van chlorantraniliprole etc.