Verordening (EU) 2018/1461 tot wijziging Verordening (EG) nr. 1333/2008 en Verordening (EU) nr. 231/2012 – gebruik van licht gesubstitueerde hydroxypropylcellulose (L-HPC) in voedingssupplementen (1 oktober 2018)

Maandag 1 oktober 2018:
L 245: Verordening (EU) 2018/1461 van de Commissie van 28 september 2018 tot wijziging van bijlage II bij Verordening (EG) nr. 1333/2008 van het Europees Parlement en de Raad en van de bijlage bij Verordening (EU) nr. 231/2012 van de Commissie wat het gebruik van licht gesubstitueerde hydroxypropylcellulose (L-HPC) in voedingssupplementen betreft

Bron: Eur-Lex

Laatste berichten

MijnWetgeving.nl B.V.

Staniastate 33, 8926 LB Leeuwarden
E-mail: info@mijnwetgeving.nl
Internet: www.mijnwetgeving.nl