ArboWetWijzer

De ArboWetWijzer helpt u compliant te zijn aan voor u relevante wet- en regelgeving op het gebied van arbeidsomstandigheden en werknemersverzekeringen. 

De ArboWetWijzer is een service die u wekelijks op de hoogte houdt van alle voor u relevante wijzigingen en/of u helpt aan te tonen dat u voldoet aan geldende wetgeving op het gebied van arbeidsomstandigheden en werknemersverzekeringen. 

 

Uw eigen profiel
Op basis van uw persoonlijke profiel wordt u wekelijks op de hoogte gehouden van alle officiële wijzigingen die voor u relevant is. U stelt uw eigen profiel bijzonder eenvoudig zelf samen door te kiezen uit “onderwerpen” (bijv. arbeidsomstandigheden, arbeidsvoorwaarden, pensioenen) en uit “vakbladen (bijv. Staatsbladen, Staatscouranten, Kamerstukken, C-bladen).

 

Op de hoogte en/of compliant
De ArboWetWijzer is er in 2 varianten: Geïnformeerd! en Compliant!

Geïnformeerd! is een attenderings-service die u wekelijks op de hoogte houdt van alle voor u relevante wijzigingen middels uw eigen profiel. Prijs: € 249,-. Klik hier voor meer informatie.

Compliant! bevat daarnaast ook een kennisbank en zorgt er middels een slim takensysteem voor dat u compliant bent aan de voor u relevante wetgeving en de wijzigingen daarin. Prijs: € 749,-. Klik hier voor meer informatie.

 

Gratis 4 weken op proef!
Vanaf nu bent en blijft u op de hoogte van alle wijzigingen in de wet- en regelgeving. Klik hier voor een gratis kennismaking van 4 weken. U zit nergens aan vast, na afloop bepaalt u of de ArboWetWijzer u toegevoegde waarde biedt en/of u een abonnement wilt. 

 

Flyer ArboWetWijzer
Download ‘m hier

 

Laatste berichten

MijnWetgeving.nl B.V.

Staniastate 33, 8926 LB Leeuwarden
E-mail: info@mijnwetgeving.nl
Internet: www.mijnwetgeving.nl