Introductie programma-onderdelen Geïnformeerd! en Compliant! (28 februari 2017)

Er zijn een aantal wijzigingen doorgevoerd in de VoedingWetWijzer. De belangrijkste zijn:

· De look-and-feel is enigszins aangepast met grote duidelijke knoppen en een eenduidiger kleurgebruik;

· De VoedingWetWijzer kende 3 mogelijkheden, respectievelijk de Attenderingsservice, de Module Compliance en het Register/Kennisbank voeding. Vanaf 1 januari 2017 kent de VoedingWetWijzer nog 2 pakketten/mogelijkheden die respectievelijk Geïnformeerd! en Compliant! gaan heten;

· De functionaliteit om te zoeken in de publicaties is aangepast. Het wilde nog wel eens voorkomen dat het niet helemaal goed werkte. Met deze aanpassing is dat verleden tijd en is het zoeken in titels, fulltext en overige velden sterk vereenvoudigd en verbeterd.

Wij zijn er van overtuigd dat de VoedingWetWijzer hiermee weer beter is geworden. Wij hebben er voor gewaakt dat het overzichtelijk en eenvoudig blijft. Volgens ons is dat gelukt. Als u nog vragen heeft, dan horen wij dat natuurlijk graag.

Laatste berichten

MijnWetgeving.nl B.V.

Staniastate 33, 8926 LB Leeuwarden
E-mail: info@mijnwetgeving.nl
Internet: www.mijnwetgeving.nl