Verordening (EU) 2018/175 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 110/2008 – gedistilleerde dranken (6 februari 2018)

Dinsdag 6 februari 2018:
L 32: Verordening (EU) 2018/175 van de Commissie van 2 februari 2018 tot wijziging van bijlage II bij Verordening (EG) nr. 110/2008 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de definitie, de aanduiding, de presentatie, de etikettering en de bescherming van geografische aanduidingen van gedistilleerde dranken

Bron: EUR-Lex

Laatste berichten

MijnWetgeving.nl B.V.

Staniastate 33, 8926 LB Leeuwarden
E-mail: info@mijnwetgeving.nl
Internet: www.mijnwetgeving.nl