Verordening (EU) 2017/1164 tot wijziging Verordening (EG) nr. 396/2005 – maximumresidugehalten voor acrinathrin, metalaxyl en thiabendazool (1 juli 2017)

Zaterdag 1 juli 2017:
L 170: Verordening (EU) 2017/1164 van de Commissie van 22 juni 2017 tot wijziging van de bijlagen II en III bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de maximumresidugehalten voor acrinathrin, metalaxyl en thiabendazool in of op bepaalde producten
Bron: EUR-Lex

Laatste berichten

MijnWetgeving.nl B.V.

Staniastate 33, 8926 LB Leeuwarden
Tel.: 06 - 48 08 04 78
E-mail: info@mijnwetgeving.nl
Internet: www.mijnwetgeving.nl