Uitvoeringsverordening (EU) 2017/1559 tot wijziging Verordening (EU) nr. 37/2010 – stof alarelin (15 september 2017)

Vrijdag 15 september 2017:
L 237: Uitvoeringsverordening (EU) 2017/1559 van de Commissie van 14 september 2017 tot wijziging van Verordening (EU) nr. 37/2010 teneinde maximumwaarden voor residuen van de stof alarelin op te nemen
Bron: EUR-Lex

Laatste berichten

MijnWetgeving.nl B.V.

Staniastate 33, 8926 LB Leeuwarden
Tel.: 06 - 48 08 04 78
E-mail: info@mijnwetgeving.nl
Internet: www.mijnwetgeving.nl